Rollimäng

Saatse Muuseumil on võimalik pakkuda teile kaasahaaravat rollimängu tänu oma asukohale ajutise kontrolljoone läheduses. Rollimängu kestel saavad osalejad panna end piirivalvurite ja salakaubavedajate rolli ning lahendada erinevaid ülesandeid, mille peamisteks teemadeks on: riigipiir, piirivalvurid, salakaubandus ja ka isikuttõendavad dokumendid läbi aegade.

Rollimängu kestel saavad osalejad leida maastikult kaardi abil
etteantud järjekorras kontrollpunktid, kus neil tuleb vastavalt oma
rollidele ülesandeid lahendada.

Lisaks salakaubavedajatele kui ka piirivalvuritele osaleb igas
võistkonnas üks lisaülesandega liige „loodusteadlik
keskkonnasõber“, kelle ülesandeks on koos meeskonnaga otsida lisaks
põhiülesannetele ka loodus/ keskkonna teemalisatele küsimustele
vastuseid.

Rollimängu sihtrühm on III kooliaste ja gümnaasium.

Lisainfo: rollimängu on võimalik tellida ka töökollektiividele või huvigruppidele, meeskonnatöö oskuste lihvimiseks. Raja pikkuseks on ligikaudu kilomeeter (700 m), kuid maastik on järskude tõusude ja langustega. Erivajadustega osalejatele antud rollimäng ning maastik ei sobi.

Mängu kestvus: 150 minutit
Osalejate arv: maksimaalselt 20 osalejat.
Hind: 150.00 eurot 
Toimumise aeg: märts-oktoober
 

Juhised õpetajale: palume programmile registreerudes teada anda osalevate laste vanus ja arv. Õpetajatelt ja saatjatelt ootame võimalusel mängus osalemist. Kuna programm toimub täies mahus õues, siis palun jälgige ilmateadet
ning riietuge vastavalt ilmale!  Ohutustehnika, kus on kirjas ka soovitused riietuseks saadetakse õpetajale meilile, et ta saaks eelnevalt õpilastega sellest rääkida.