Piletid

Muuseumid:

 • täispilet 5€
 • õpilased/pensionärid 3€
 • Perepilet 10€

Grupid

 • pilet  3€

 

Reegi maja:

 • täispilet 7€
 • sooduspilet 5€
 • perepilet 15€

Grupid

 • pilet 5€

 

Luikjärve:

 • täispilet: 3€
 • sooduspilet: 2€
 • perepilet: 7€ 

 

Ühispiletid

Reegimaja + muuseum ühispilet, kehtib 1 päev:

 • täispilet 10€
 • sooduspilet 6€
 • perepilet 20€

Setomaa Muuseumid 4. maja ühispilet, kehtib 3 päeva jooksul:

 • täispilet 15€
 • Soodus 10€
 • Perepilet 30€

 

Muuseumisse pääsevad tasuta:

– Setomaa koolide õpilased

– üritustel seto rahvarõivastes külastajad

– lapsed vanuses kuni 8 eluaastat (sealhulgas)

Vastava dokumendi olemasolul:
– ekskursiooniga kaasas olev grupijuht, giid ja bussijuht
– rahvusvahelise muuseumitöötajate kaardi (ICOM) omanikud
– muuseumide töötajad või muuseumiühingu liikmed
– ajakirjanikud kehtiva pressikaardi esitamisel tööülesannete täitmisel
– kuni 16 eluaastani puudega isik koos 1 saatjaga

– sügava puudega 16-aastasel ja vanemal isikul ning tema saatjal

– represseeritud ja represseerituga võrdsustatud isikud
– ajateenijad
– õpilasgruppide ühele saatjale või eelkooliealiste laste kahele saatjale ning giidile

 

Muuseumipileti hinnad, soodustused ja tasuta pääsmed ei kehti eriürituste puhul, millele on välja kuulutatud omaette hind.