Haridus ja kogud

Setomaa Muuseumi kogud on mõeldud uurimistööks, ideede andmiseks uusloominguks, näituste koostamiseks, pedagoogilisteks ja muudeks inspireerivateks tegevuseks.

Museaalid on enamikus leitavad muuseumide andmebaasist MuIS. Valida ‘Detailne otsing’ ja ‘Seto talumuuseum; Saatse Seto muuseum või Obinitsa muuseum’ . Otsida tuleks eelkõige esimeselt väljalt Nimetus. Sõnaosa saab otsida protsendimärkide vahel, vältimaks erinevaid käändelõppe ja liitsõnu. Näiteks seto naisega seotud pilte otsides % seto naine% ja tsäimaja puhul %tsäim%. Märkeruut ‘Pildiga museaalid’ piirab otsingut kirjetega, millele on lisatud kujutis.