• 01.06.2020 - 29.09.2020  Saatse Muuseum

  Saatse koolipingis

  Saatse kooli ajalugu ulatub 1895. aastasse. Tegelikult avati kool 1895 aastal siit mitte kaugel Piusa jõe ääres asuvas Gorodištše (Linnaste) külas kihelkonnakoolina. Sealt toodi see peagi üle Saatsesse ja muudeti 1918 aastal riiklikuks algkooliks. Kooli asutaja oli kohalik preester Vassili Solovski, kes jagas oma isiklikku raamatukogu ka kohaliku elanikkonnaga. Kool on tegutsenud mitmetes erinevates hoonetes.

  1963. aastal ehitati koolijuht Viktor Veeberi juhtimisel uus ja moodne Saatse koolihoone 150 õpilasele. Kool oli kogukonna keskmeks.Koos kogukonnaga peeti vastlapäevi ning nääri- ja jõulupeod kooli saalis olid mõeldud kogu külale. Koostöös kogukonnaga avas Viktor veeber

  1974. aastal Saatse koduloomuuseum, mille hoones me praegugi oleme. Tegelikult kandis Saatse varasemalt nime Saatserinna ning ka kool oli Saatserinna kool kuni 1979. aastani, mil Saatserinna küla nimetati ümber Saatse külaks. Saatse kool suleti 2006. aastal õpilaste vähesuse tõttu, ehk ühtekokku jagati Saatses kooliharidust 111 aastat.

   

  Näitus tutvustab nõukogude aegse Saatse kooli õppevahendeid ja loob külastajale võimaluse end korraks nii õppija kui õpetaja rolli asetada. 

   

  Näituse koostasid Kelly Kittus ja Tea Korela