Saatse Seto Muuseum – pihla piiriraja pajatused…

 

Saatse Seto Muuseum on kui pihlaka marjakobar, mis sümboliseerib ühe elutsükli lõppu selle küpsuses, mida on esemed muuseumis. Igas marjas on kui kogum erilaadseid museaale, mis kokku moodustavad kobara ehk ekspositsiooni. Pihlakas kaitseb kogu seto kultuuri ja selle pärle Saatse muuseumis, mis on konsentratsiooniks Saatse nulga vaimsusest. See marjakobar on viiv enne seda, kui kõik muutub mälestuste mälestuseks. Läbi selle paikonna vaimsuse tõuseb kunagi jälle põrmust uus kultuur, milles on lahustunud kõige väärtuslikum minevikust. Pihlakas on see puu, millele Seto toetub – pihlakas on vägi.

Pärimuse kaudu säilib side põlvkondade vahel kui ka inimeste ajaloomälu, mis on nii rahvale kui üksikindiviidile enesemääratlemisel oluline tegur.

Tähtis pole see, mida inimesed meenutavad, vaid see, kuidas mõistetakse minevikku. Iialgi ei vanane kogutud kultuuripärand, kuid aeg-ajalt uuenevad seda hoidvad kohad ja inimesed.

 

Telefon:
+372 5342 1428

E-mail:

saatse@setomuuseum.ee

Aadress:

Saatse küla

Koordinaadid:

57°52’55”N 27°47’6”E

Avatud:

1. juuni – 31. august
K, N, R, L, P kell 11–17